Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem I. 432. (May 2017)

I. 432. Subscribers can reach the text of the problem after signing in. The text will be public from May 28, 2017.]

(10 pont)

Deadline expired on June 12, 2017.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Értékelés: Sajnos a feladatra egyetlen megoldás sem érkezett. Talán érdemes felhívni a probléma iránt érdeklődő Olvasók figyelmét az interneten bőségesen megtalálható irodalomra, például:
https://www.mathsisfun.com/games/towerofhanoi.html
http://haubergs.com/hanoi
http://towersofhanoi.info/Animate.aspx


Statistics:

0 student sent a solution.

Problems in Information Technology of KöMaL, May 2017