Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem I. 456. (April 2018)

I. 456. Subscribers can reach the text of the problem after signing in. The text will be public from April 28, 2018.]

(10 pont)

Deadline expired on May 10, 2018.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Mintamegoldás:

A közölt mintamegoldás Varga Balázs, a debreceni Fazekas Mihály Gimnázium 9. osztályos tanulójától származik: 456.cpp

Egy arkhimédészi spirál vonalát egy olyan pont útja írja le, ami az origó körül egyenletesen forog és attól egyenletesen távolodik.

Mivel a a távolodás és a forgás is egyenletes, így a szögelfordulás és a távolság egyenesen arányos, tehát ugyanakkora szög növekedésnél ugyanannyival nő a távolság.

360*M(menetek száma) szögelfordulás esetén N(kép mérete)/2-nek kell lennie a távolságnak. Ebből a program kiszámítja hogy egy adott szögelfordulás esetén mekkora lesz a távolság az origótól.

Így megkapja a pont pillanatnyi koordinátáját polárkoordináta-rendszerben, amit szögfüggvényekkel derékszögű koordináta-rendszerbe átvált, és a képen az ezekhez a koordinátákhoz tartozó pontot megjelöli, illetve tárolja, hogy hányadikként jelölte meg. Mivel a szöget és a hozzátartozó távolságot növeli így a pontok belülről kifelé haladva kerülnek le, így aztán a tárolt szám nem csak azt jelenti, hogy hányadikként került le egy pont, hanem hogy belülről kifelé hányadik. Ha ezt elég sok szögnél elvégezi, akkor megkapjuk a spirál egybefüggő vonalát.

A pontok sorszámának a segítségével, pedig meglehet adni hogy melyik ponthoz melyik árnyalat tartozik, és ennek a számát beírja a képbe a pont helyére.

A vonal vastagságát, úgy növeli meg, hogy minden pont köré ír egy V(vonalvastagság) átmérőjű kört, aminek minden pontja ugyanazt a színt tárolja.

Bemenet:A kép mérete, az árnyalatok száma, a menetek száma és a vonal vastagsága

A be3.txt állománnyal generált spirál:

Tesztállományok:

be1.txt, be2.txt, be3.txt


Statistics:

6 students sent a solution.
10 points:Bálint Ádám, Horcsin Bálint, Varga 225 Balázs.
9 points:Papp Marcell Miklós, Ürmössy Dorottya, Vígh Márton.

Problems in Information Technology of KöMaL, April 2018