Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem I. 476. (February 2019)

I. 476.  

(10 pont)

Deadline expired on March 11, 2019.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

7 megoldás érkezett, ezekből 2 volt teljes értékű. A 7. feladat lekérdezése érdekes, két eltérő logikájú megoldást adott.

Egy lehetséges megoldás sql kódja: Jarmuvekmegoldas.pdf

Mintamegoldásként Csahók Mihály budapesti, 11. évfolyamos diák munkáját adjuk közre: i476.accdb


Statistics:

7 students sent a solution.
10 points:Csahók Mihály, Horcsin Bálint.
9 points:Békési Péter, Nagy 793 Márton, Ürmössy Dorottya.
7 points:1 student.
6 points:1 student.

Problems in Information Technology of KöMaL, February 2019