Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem I. 478. (March 2019)

I. 478. Subscribers can reach the text of the problem after signing in. The text will be public from March 28, 2019.]

(10 pont)

Deadline expired on April 10, 2019.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

A beküldött megoldások közül 3 C#, 2 C++, 1 pedig Visual Basic nyelven készült. A kézenfekvő megoldási mód a szimuláció volt. A mintabemenet mellett a tesztesetek többségénél az akadályozás vizsgálata volt a lényeges, de volt két nagyobb méretű, véletlenszerűen megadott teszteset is. i478teszt.zip

A legtömörebben megfogalmazott megoldást Horcsin Bálint készítette. I478HB.cpp I478HB.pdf


Statistics:

6 students sent a solution.
10 points:Horcsin Bálint, Ürmössy Dorottya.
4 points:2 students.
3 points:1 student.
2 points:1 student.

Problems in Information Technology of KöMaL, March 2019