Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem I. 481. (April 2019)

I. 481. Subscribers can reach the text of the problem after signing in. The text will be public from April 28, 2019.]

(10 pont)

Deadline expired on May 10, 2019.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Sajnos a feladat megfogalmazása nem volt kellőképpen pontos és egyértelmű, ráadásul több ellentmondást is tartalmazott a szövegezés és a mintabemenet. Ezek egy részét lehetett kezelni (pl. a mintabemenet szerkezete eltért a leírástól), más esetben a beküldők nem is feltétlenül figyeltek fel a problémára és a saját értelmezésüknek megfelelően dolgoztak. Mivel nem a versenyzők oldalán volt a probléma, ezért az értékelés is megengedő rugalmassággal történt.

A fentiek miatt az értékelés nem is volt olyan részletességű, mint egy tényleges érettségi feladatnál és emiatt nem emelünk ki egyetlen beküldő megoldását sem.

Az értékelésnél az 1-4 részfeladatot 1-1 ponttal, az 5-7. feladatokat 2-2 ponttal vettük figyelembe.


Statistics:

4 students sent a solution.
10 points:Békési Péter.
8 points:2 students.
6 points:1 student.

Problems in Information Technology of KöMaL, April 2019