Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem I. 498. (December 2019)

I. 498. Subscribers can reach the text of the problem after signing in. The text will be public from December 28, 2019.]

(10 pont)

Deadline expired on January 10, 2020.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Értékelés: A feladatra 10 megoldás született: hárman választották C++ és a C# nyelvet, míg a Javát és Pythont ketten. A megoldóknak főleg a megkezdett félórák meghatározása okozott gondot. Néhányan félkész megoldást adtak be.

Mintamegoldás: A közölt mintamegoldás Ürmössy Dorottyától, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 11. osztályos tanulójától származik és C# nyelven készült. i.498.cs


Statistics:

10 students sent a solution.
10 points:Csahók Mihály, Mócsy Mátyás, Nagy 793 Márton, Ürmössy Dorottya.
9 points:Endrész Balázs, Horcsin Bálint.
7 points:2 students.
4 points:1 student.
3 points:1 student.

Problems in Information Technology of KöMaL, December 2019