Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem I. 504. (February 2020)

I. 504. Subscribers can reach the text of the problem after signing in. The text will be public from February 28, 2020.]

(10 pont)

Deadline expired on March 10, 2020.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Értékelés: A feladatra mindössze 9 megoldás érkezett, de egy kivételével mind 10 pontos. Bár a megadott szövegek UTF-8 kódolású, ékezetes szövegek voltak, teljes értékűként elfogadtuk azokat a megoldásokat is, amelyek csak ASCII kódolással működnek helyesen, mivel ez nyelvfüggő.

Mintamegoldás: A mintamegoldás Nagy 793 Mártontól, a váci Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 12. évfolyamos tanulójától származik, és C# nyelven készült.

i504.cs


Statistics:

9 students sent a solution.
10 points:Endrész Balázs, Horcsin Bálint, Kós Péter, Mályusz Etre Magnusz, Mócsy Mátyás, Nagy 793 Márton, Szabó Barbara Noémi, Ürmössy Dorottya.
8 points:1 student.

Problems in Information Technology of KöMaL, February 2020