Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem K. 170. (September 2008)

K. 170. The pattern shown in the Figure is printed on a long strip of paper. It is a polygon closing up on itself. (The Figure only shows the beginning and the end of the strip.) The length of each segment of the polygon is 1 cm. a) Is it possible that the length of the part of the strip covered by the pattern is exactly 100 cm? b) Is it possible that the total length of the line segments constituting the pattern is 2008 cm? c) Given that the area bounded by the pattern is 65 cm2, find the length of the part of the strip covered by the pattern.

(6 pont)

Deadline expired on October 10, 2008.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. a) Mivel a mintában felváltva következnek egymás után 1 cm2 és 3 cm2 területű részek, továbbá az elején és a végén is 1-1 cm2-es rész található, ezért a minta hossza csak páratlan szám lehet, így 100 cm nem.

b) A minta lerajzolásakor a következő elvet követhetjük: 1. A bal oldalán kezdve rajzoljunk függőlegesen egy 1 cm-es szakaszt. 2. Ehhez hozzárajzoljuk a következő, összesen 8 cm-es vonaldarabokat, amit többször megismételünk. 3. Végül egy 3 cm-es vonaldarabbal lezárjuk a rajzot a másik végén.

Ennek megfelelően a szakaszok együttes hossza cm-ben mérve 8 valamely többszörösénél 4-gyel több. Mivel a 2008 osztható 8-cal, ezért a szakaszok összes hossza nem lehet 2008.

c) Mivel a 65 egységnyi területet a b) pontban leírt módon 16-szor a 2-es, majd a 3-as lépést végrehajtva érhetjük el, ezért a 2-es típusú lépésekkel 16.2=32 cm távolságra jutottunk el, majd a 3-as lépéssel még 1 cm-t haladtunk. Így a minta a szalagon 33 cm hosszú helyet foglal el.


Statistics:

297 students sent a solution.
6 points:57 students.
5 points:50 students.
4 points:37 students.
3 points:34 students.
2 points:34 students.
1 point:28 students.
0 point:41 students.
Unfair, not evaluated:16 solutionss.

Problems in Mathematics of KöMaL, September 2008