Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem K. 187. (December 2008)

K. 187. Fill in the blank cells of the Figure, so that the sum of the numbers in the three hexagons meeting at a vertex is always the same.

(6 pont)

Deadline expired on January 10, 2009.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Ha elkezdjük kitölteni az ábrát, a beírandó számokat betűkkel jelölve, akkor azt vehetjük észre, hogy egy ilyen hatszöghármas kitöltése után a többi hatszögbe már egyértelműen meghatározott értékek kerülnek, és összesen csak háromféle szám szerepel az ábránkban:

Az eredeti ábrával ezt összehasonlítva kapjuk, hogy A=5, B=8 és C=3, tehát a teljes ábra:


Statistics:

188 students sent a solution.
6 points:87 students.
1 point:92 students.
Unfair, not evaluated:9 solutionss.

Problems in Mathematics of KöMaL, December 2008