Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem K. 188. (December 2008)

K. 188. The base AB of an isosceles triangle ABC is extended beyond vertex B by the length of the leg. The endpoint obtained is C1. A perpendicular is erected onto the base AB at vertex A. C2 is the point on the perpendicular that lies in the same half plane as vertex C, at a distance from A that equals the length of the leg. Given that the points C1, C and C2 are collinear, find the angles of triangle ABC.

(6 pont)

Deadline expired on January 10, 2009.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A vázlatrajzon bejelöljük a szögeket. CC1B szög legyen \alpha, CC2A szög legyen \beta. Mivel CC1B és CC2A háromszögek egyenlő szárúak, ezért a C pontnál az ábrán jelölt módon megjelenik \alpha és \beta. Mivel C1, C és C2 pontok egy egyenesre illeszkednek, ezért a C-nél 180o-os szög van. C1AC2 háromszög derékszögű, így \alpha+\beta=90o, tehát az ABC háromszög C-nél levő szöge is 90o-os. Az ABC háromszög egyenlő szárú, tehát szögei: 45o, 45o, 90o.


Statistics:

166 students sent a solution.
6 points:110 students.
5 points:14 students.
4 points:6 students.
3 points:5 students.
2 points:7 students.
1 point:4 students.
0 point:13 students.
Unfair, not evaluated:7 solutionss.

Problems in Mathematics of KöMaL, December 2008