Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem K. 382. (September 2013)

K. 382. Use the digits 9, 8, 8, 7, 7, 7 and one more digit of your choice to write down the largest seven-digit number divisible by 36.

(6 pont)

Deadline expired on October 10, 2013.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. \(\displaystyle 36=4\cdot9\), ahol 4 és 9 relatív prímek. Tehát egy szám pontosan akkor osztható 36-tal, ha 4-gyel és 9-cel osztható. A megadott számjegyek összege 46, ami 9-cel osztva 1 maradékot ad. Tehát a hiányzó számjegy csak a 8 lehet. 4-gyel akkor lesz osztható a szám, ha az utolsó két számjegyből képezett kétjegyű szám osztható 4-gyel. Az adott számokból képezhető egyetlen 4-gyel osztható kétjegyű szám a 88. Tehát a szám vége 88, a kimaradó számjegyek a 9, 8, 7, 7, 7, melyeket nyilván ilyen sorrendben kell leírni, hogy a lehető legnagyobb számot kapjuk, hiszen a 9-cel való oszthatóság a számjegyek sorrendjétől független.

A legnagyobb 36-tal osztható szám a 9877788.


Statistics:

284 students sent a solution.
6 points:257 students.
5 points:3 students.
4 points:6 students.
3 points:4 students.
2 points:8 students.
1 point:2 students.
Unfair, not evaluated:4 solutionss.

Problems in Mathematics of KöMaL, September 2013