Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem K. 563. (November 2017)

K. 563. A disc of radius 3 cm has been cut out of each corner of a square plate of side 18 cm as shown in the figure. The small pieces falling off at the corners were thrown away. What is the area of the remaining part of the plate?

(6 pont)

Deadline expired on December 11, 2017.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A csúcsoknál leeső részekből és egy kivágott körből össze lehet rakni egy 6 cm oldalú négyzetet. Tehát a kivágott és eldobott darabok összes területe egy 6 cm oldalú négyzet és 3 db 3 cm sugarú kör területével egyezik meg, ezt kell kivonni a 18 cm sugarú négyzet területéből. A keresett terület \(\displaystyle 18^2-6^2-3\cdot9\pi\approx 203,2~\mathrm{cm}^2\).


Statistics:

174 students sent a solution.
6 points:108 students.
5 points:23 students.
4 points:20 students.
3 points:10 students.
2 points:6 students.
1 point:2 students.
0 point:1 student.
Unfair, not evaluated:4 solutionss.

Problems in Mathematics of KöMaL, November 2017