Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem K. 69. (January 2006)

K. 69. Out of the digits of a three-digit number of different digits, all the possible two-digit numbers of different digits are formed, and these two-digit numbers are added. Given that the sum is equal to the original three-digit number, find all such three-digit numbers.

(6 pont)

Deadline expired on February 10, 2006.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás: Jelöljük az eredeti szám számjegyeit sorban a, b, c-vel. A kialakítható 2-jegyű számok: \overline{ab}, \overline{ac}, \overline{ba}, \overline{bc}, \overline{ca}, \overline{cb}. Ezek összege 22(a+b+c), ami egyenlő az eredeti számmal (tehát az eredeti szám osztható 22-vel), így 22(a+b+c)=100a+10b+c. Ez rendezve a 7(a+b+c)=3(11a+b) alakot ölti. A jobb oldal osztható 3-mal, tehát a bal oldal is, ez viszont azt jelenti, hogy a+b+c osztható 3-mal. Láttuk, hogy az eredeti háromjegyű szám osztható 22-vel, továbbá a számjegyek összege 3-mal, ezért 66 többszörösei jöhetnek szóba. 600-nál nagyobbra nem kell gondolnunk, mert hat kétjegyű szám összege 600-nál nem lehet több. Vagyis csak 132, 198, 264, 330, 396, 462, 528, 594 jöhet szóba. Ellenőrizhetjük, hogy ezek közül a 132, 264, 396 megfelelő, a többi pedig nem.


Statistics:

144 students sent a solution.
6 points:Bihari Mónika, Botlik Barnabás, Dániel Balázs, Izsó Dániel, János Júlia Zsófia, Kunos Ádám, Németh Erika Judit, Petrik Laura.
5 points:55 students.
4 points:27 students.
3 points:19 students.
2 points:5 students.
1 point:10 students.
0 point:7 students.
Unfair, not evaluated:13 solutionss.

Problems in Mathematics of KöMaL, January 2006