Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem K. 88. (September 2006)

K. 88. There are four ninth-grade classes at a school. The four classes went on a four-day camp. Each class went hiking on one of the four days, while the other classes took part in presentations and other activities. On Monday, class A went hiking and thus 81 students remained in the camp. On Tuesday, class B were hiking and thus 79 students remained in the camp. On Wednesday, class C were hiking and 75 students stayed in the camp. Finally, on Thursday, with class D hiking, 80 students stayed in the camp. How many students are there in each class?

(6 pont)

Deadline expired on October 10, 2006.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás: Adjuk össze az egyes napokon a táborban maradók létszámát. Mivel minden osztály háromszor volt bent, és egyszer kirándult, ezért minden tanulót pontosan 3-szor számolunk meg ebben az összegben. Így az összegként kapott 315 a tanulók számának háromszorosa, tehát 105 tanuló van összesen. Az egyes napokon a táborban maradók létszámát ebből kivonva megkapjuk a kiránduló osztályok létszámát. Ennek megfelelően az A-ban 24-en, a B-ben 26-an, a C-ben 30-an és a D-ben 25-en vannak.


Statistics:

336 students sent a solution.
6 points:171 students.
5 points:81 students.
4 points:50 students.
3 points:23 students.
2 points:3 students.
1 point:3 students.
Unfair, not evaluated:5 solutionss.

Problems in Mathematics of KöMaL, September 2006