Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 3987. (May 2007)

P. 3987. A converging lens of focal length f is used to create a real image on a screen placed at a distance of d from the lens. Graph the number of possible images as a function of d.

(4 pont)

Deadline expired on June 11, 2007.


Statistics:

38 students sent a solution.
4 points:Almási 270 Gábor András, Berta Katalin, Blastik Zsófia, Dudás János, Egyed Lenke, Farkas Ádám László, Fonyó Dávid, Hegyi Ádám, Kovács 888 Gábor, Lénárt Tamás, Lovas Lia Izabella, Piller Éva, Rárósi Dávid, Roósz Gergő, Somogyi József, Sümegi Károly, Szabó 001 Áron, Szabó 895 Dávid, Szilágyi Zsombor, Takács 484 Marcell, Tihanyi Benedek, Túri Attila, Tűri Balázs.
3 points:Bodosi Eszter.
2 points:4 students.
1 point:2 students.
0 point:4 students.
Unfair, not evaluated:4 solutionss.

Problems in Physics of KöMaL, May 2007