Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 3990. (May 2007)

P. 3990. If two uniform bodies are moved closer to each other along the line which joins them, then the gravitational force exerted between them usually increases. Is this always true? Give examples for the opposite.

(4 pont)

Deadline expired on June 11, 2007.


Statistics:

32 students sent a solution.
4 points:Almási 270 Gábor András, Balogh Máté, Berta Katalin, Blázsik Zoltán, Danka Miklós András, Fialowski Melinda, Földes Imre, Hlatky Dávid, Kispéter Tamás, Márkus Bence Gábor, Pálovics Róbert, Rárósi Dávid, Roósz Gergő, Szolnoki Lénárd, Szűcs Gergely, Tolner Ferenc, Tüzes Dániel.
3 points:Cseppentő Lajos, Deák Zsolt, Kovács 513 Máté, Pásztor Árpád, Sümegi Károly, Török Balázs, Török Lajos.
1 point:4 students.
0 point:3 students.
Unfair, not evaluated:1 solutions.

Problems in Physics of KöMaL, May 2007