Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4047. (February 2008)

P. 4047. A uniform density rod of mass m and of length \ell is standing vertically on a frictionless surface. The rod is moved out of its unstable equilibrium position.

a) What will be the speeds of the two ends of the rod when it reaches the ground?

b) What is the kinetic energy of the rod at this instant?

(5 pont)

Deadline expired on March 11, 2008.


Statistics:

93 students sent a solution.
5 points:Almási 270 Gábor András, Berta Katalin, Blázsik Zoltán, Boros Csanád Örs, Csató Bertalan, Deák Zsolt, Deli Gábor, Fekete István, Filep Tibor, Fonyó Dávid, Földes Tamás, Fülep Csilla, Gulyás Máté, Harsányi Szabolcs, Hartstein Máté, Hegyi Ádám, Hofecker Andor, Iván Dávid, Jakab Dávid, Kalina Kende, Kómár Anna, Kovács 888 Gábor, Krämer Zsolt, Kupcsik Réka, Lami Vince, Lászlóffy András, Lovas Lia Izabella, Lőrincz Dóra, Maknics András, Marák Károly, Márkus Bence Gábor, Mayer Martin János, Nagy 226 Ákos, Nagy 648 Donát, Najbauer Eszter Éva, Ölvedi Tibor, Papp Ádám, Paripás Viktor, Patartics Bálint, Rárósi Dávid, Somogyi József, Szabó 895 Dávid, Szolnoki Lénárd, Tolner Ferenc, Tószegi Károly, Tóth 123 László, Török 125 Csaba, Túri Attila, Vécsi Áron.
4 points:12 students.
3 points:4 students.
2 points:13 students.
1 point:9 students.
0 point:6 students.

Problems in Physics of KöMaL, February 2008