Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4051. (February 2008)

P. 4051. Draw the image of the segment, shown in the figure, formed by the thin converging lens.

(5 pont)

Deadline expired on March 11, 2008.


Statistics:

70 students sent a solution.
5 points:Almási 270 Gábor András, Benyó Krisztián, Blázsik Zoltán, Fonyó Dávid, Földes Imre, Gál Bálint, Kovács 888 Gábor, Lászlóffy András, Lénárt Tamás, Maknics András, Sándor Bulcsú, Szabó Anikó Nóra, Szabó Szabolcs Gyula, Tene Zsuzsanna, Török Lajos.
4 points:Borsos 607 Zalán, Gulyás Máté, Harsányi Szabolcs, Kómár Anna, Kovács 616 Philip, Lovas Lia Izabella, Lőrincz Dóra, Máté Márta, Nagy 648 Donát, Nagy 729 Krisztina, Ölvedi Tibor, Réti Dávid, Szabó 895 Dávid, Szolnoki Lénárd, Tolner Ferenc, Tószegi Károly, Tóth Teodóra, Török 999 Csaba, Túri Attila, Várnagy Zoltán, Veres 001 Máté.
3 points:10 students.
2 points:13 students.
1 point:8 students.
0 point:2 students.
Unfair, not evaluated:1 solutions.

Problems in Physics of KöMaL, February 2008