Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4177. (September 2009)

P. 4177. A uniform rod of mass m=0.5 kg and of length \ell=80 cm is hanged with two threads. What will the acceleration of point A and the tension in the left thread be right after cutting the thread on the right?

(4 pont)

Deadline expired on October 12, 2009.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. \(\displaystyle a_{A}=\frac{3}{2}g=14{,}7~\frac{\rm m}{\rm s^2}\approx 15~\frac{\rm m}{\rm s^2}.\)

A fonálerő: \(\displaystyle \frac{1}{4}mg\approx 1{,}2~{\rm N}.\)


Statistics:

128 students sent a solution.
4 points:Balási Szabolcs, Balogh 120 Enikő, Balogh Árpád, Batki Bálint, Börcsök Bence, Budai Ádám, Burján Bence, Ercsey Tamás, Farkas 929 Ferenc, Galzó Ákos Ferenc, Gulyás Bálint, Hoksza Zsolt, Horváth 666 Vivien, Jéhn Zoltán, Kószó Simon, Köpenczei Gergő, Kuklis Anikó, Laczkó Zoltán Balázs, Lőrincz Dóra, Márkus Bence Gábor, Márton Zoltán, Mayer Martin János, Molnár Alexandra, Németh Gábor , Neumer Tamás, Patartics Bálint, Pauleczki Péter, Rácz Viktor, Sándor Áron Endre, Szélig Áron, Tarcsi Tünde, Tene Zsuzsanna, Tóth 222 Barnabás, Tóth Bence Barnabás, Varju 105 Tamás, Várnai Péter, Wang Daqian.
3 points:Fülep Csilla, Kovács 616 Philip, Kovács Attila, Ölvedi Balázs, Papp Géza, Tamási Mátyás, Vámi Tamás Álmos, Vörös Beáta.
2 points:38 students.
1 point:12 students.
0 point:23 students.
Unfair, not evaluated:10 solutionss.

Problems in Physics of KöMaL, September 2009