Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4188. (October 2009)

P. 4188. A razor blade is floating on the surface of water in a glass. The blade is made sink by moving the glass. How does the level of the water change during this?

(5 pont)

Deadline expired on November 10, 2009.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A víznél 7,8-szor nagyobb sűrűségű borotvapenge azért tud úszni a víz felszínén, mert a saját \(\displaystyle V_{0}\) térfogatánál kb. 7,8-szor nagyobb térfogatú vizet szorít ki olymódon, hogy a penge felett kb. \(\displaystyle 6{,}8\,V_{0}\) térfogatú behorpadás alakul ki. (A felületi feszültség szerepe elsősorban az, hogy megakadályozza a víz beáramlását a ,,horpadásba'', és emellett még egy kicsiny függőlegesen felfelé irányuló húzóerőt is kifejt a pengére.)

Amikor a penge elsüllyed, a kiszorított víz térfogata lecsökken, tehát a víz felszíne lesüllyed.


Statistics:

70 students sent a solution.
5 points:Borsos 607 Zalán, Börcsök Bence, Galzó Ákos Ferenc, Hegedűs Csaba, Mayer Martin János.
4 points:Batki Bálint, Pázmán Koppány.
3 points:2 students.
2 points:36 students.
0 point:17 students.
Unfair, not evaluated:8 solutionss.

Problems in Physics of KöMaL, October 2009