Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4206. (December 2009)

P. 4206. The length of the newest Indian nuclear submarine is 112 m, its mass is 6000 tons, its maximum speed is 44 km/h and its maximum power is 85 MW. Using these data and the data in the table estimate the

a) maximum thrust of the submarine,

b) the diameter of the body of the submarine.

(4 pont)

Deadline expired on January 11, 2010.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. \(\displaystyle a)\) A teljesítmény és a sebesség hányadosából \(\displaystyle F_{\rm max}\approx 7\cdot 10^6\)N.

\(\displaystyle b)\) A tengeralattjáró lebeg, tehát a térfogata kb. \(\displaystyle 6000~m^3\), keresztmetszete kb. \(\displaystyle 50~m^2\), átmérője kb. 8 m.


Statistics:

100 students sent a solution.
4 points:Barta Szilveszter Marcell, Batki Bálint, Béres Bertold, Béres Orsolya Katalin, Bolgár Dániel, Broda Balázs, Budai Ádám, Csopor Dávid, Ercsey Tamás, Farkas Martin, Filep Gábor, Fonai Dániel, Galzó Ákos Ferenc, Halász Dániel, Horicsányi Attila, Iglói Gábor, Illés Dorottya, Jéhn Zoltán, Kaposvári István, Kerti Dávid, Kiss Boldizsár, Kovács 444 Áron, Kovács 616 Philip, Kozma Bálint, Laczkó Zoltán Balázs, Láng Hanga, Magyari Sarolt, Márkus Bence Gábor, Miskó Gergely, Molnár 519 István, Molnár Alexandra, Németh Gábor , Neumer Tamás, Pácsonyi Imre, Pál Domonkos, Pálovics Péter, Patartics Bálint, Pázmán Koppány, Pető János, Rácz Viktor, Szélig Áron, Szigeti Bertalan György, Szöllősi Márton, Timkó Réka, Varju 105 Tamás, Virágh Eszter, Vörös Beáta, Wang Daqian.
3 points:22 students.
2 points:17 students.
1 point:8 students.
0 point:5 students.

Problems in Physics of KöMaL, December 2009