Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4223. (January 2010)

P. 4223. A high energy proton collides with a 73Li nucleus of negligible speed. The angle between the emitted 2 alpha particles is 90o. At least what was the speed of the proton?

(5 pont)

Deadline expired on February 10, 2010.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Nemrelativisztikusan (a newtoni mozgási energia és impulzus képletekkel) számolva ellentmondásra jutunk.

A proton sebessége a fénysebességnek legalább a 99,7%-a. (A számolás során a kötési energiákat a nyugalmi energia mellett elhanyagolhatjuk.)


Statistics:

23 students sent a solution.
5 points:Csopor Dávid, Galzó Ákos Ferenc, Hartstein Máté, Jéhn Zoltán, Patartics Bálint.
2 points:9 students.
1 point:4 students.
Unfair, not evaluated:5 solutionss.

Problems in Physics of KöMaL, January 2010