Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4226. (February 2010)

P. 4226. What happens to the compass placed as shown in the figure, if a) the switch is

turned on,

b) then keeping the switch on, the the wiper of the variable resistor is moved in the direction shown by the arrow.

c) then, still keeping the switch on, the bar of soft iron is pushed into the coil.

d) finally the switch is turned off.

(4 pont)

Deadline expired on March 10, 2010.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Ha a kísérletet elvégezzük, a következőt tapasztalhatjuk:

\(\displaystyle a)\) Kicsit kimozdul az iránytű eredeti helyzetéből.

\(\displaystyle b)\) Még jobban elfordul a nagyobb áram miatt.

\(\displaystyle c)\) A vasmagos tekercs tere még nagyobb lesz, ezért most már majdnem \(\displaystyle 90^\circ\)-ban áll a tű.

\(\displaystyle d)\) Lassan visszaáll az eredeti helyzetébe az iránytű.

(Ez egy tisztán magnetosztatikai feladat, az indukciós hatások, amint a kísérlet mutatja, elhanyagolhatóak.)


Statistics:

87 students sent a solution.
4 points:Kószó Simon, Köpenczei Gergő, Sass Zoltán.
3 points:Batki Bálint, Both Ambrus, Bősz Gábor, Czigány Máté Gábor, Dávid Bence, Farkas Martin, Fülep Andrea , Galgóczi Gábor, Greksza Máté Attila, Győrfi 946 Mónika, Horicsányi Attila, Ifj. Gaszler Péter, Iglói Gábor, Janosov Milán, Ji Hai Ou, Juhász 214 Dániel, Kollarics Sándor, Kozma Bálint, Kungl Ákos Ferenc, Kunsági-Máté Sándor, Laczkó Zoltán Balázs, Láng Hanga, Nagy 111 Miklós, Nagy 668 Balázs, Neumer Tamás, Orosz Ákos, Pácsonyi Imre, Péterffy Gábor, Pinczei Emese, Sándor Áron Endre, Szabó 928 Attila, Szatmári András Zoltán, Tóth 169 Tibor, Tóth Csilla Ágnes, Vámi Tamás Álmos, Várnai Péter, Virágh Eszter.
2 points:23 students.
1 point:15 students.
0 point:8 students.
Unfair, not evaluated:1 solutions.

Problems in Physics of KöMaL, February 2010