Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4232. (February 2010)

P. 4232. A 2-m long metal rod falls, because of the gravitational pull, but it falls with a constant speed of 50 m/s because its motion is damped. What can the maximum voltage be between the two ends of the rod?

(4 pont)

Deadline expired on March 10, 2010.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. \(\displaystyle U=B\ell v\). A földmágnesség vízszintes komponense kb. 0,05 mT, így \(\displaystyle U=5\) mV.


Statistics:

42 students sent a solution.
4 points:Balogh Gábor, Batki Bálint, Béres Bertold, Czigány Máté Gábor, Filep Gábor, Fonai Dániel, Galzó Ákos Ferenc, Jéhn Zoltán, Kovács 616 Philip, Kungl Ákos Ferenc, Lájer Márton, Molnár Alexandra, Nagy 111 Miklós, Orosz Ákos, Pálovics Péter, Patartics Bálint, Rácz Viktor, Réti Dávid, Szabó 928 Attila, Szabó Bence, Szatmári András Zoltán, Tóth 222 Barnabás, Tóth Csilla Ágnes, Varju 105 Tamás, Vuchetich Bálint.
3 points:Bolgár Dániel, Csopor Dávid, Krammer Rita Amaranta, Pál Domonkos, Sass Zoltán, Várnai Péter, Wang Daqian.
2 points:7 students.
1 point:2 students.
0 point:1 student.

Problems in Physics of KöMaL, February 2010