Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4255. (May 2010)

P. 4255. What is the direction and the magnitude of the least force which must be exerted on a small object of mass m being at rest at the top of the horizontal table? The coefficients of static and kinetic frictions are equal and \mu.

(4 pont)

Deadline expired on June 10, 2010.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás.

\(\displaystyle F_{\rm{min}}=mg\frac{\mu}{\sqrt{\mu^2+1}}.\)


Statistics:

80 students sent a solution.
4 points:Balogh Gábor, Batki Bálint, Benyó Krisztián, Béres Bertold, Béres Orsolya Katalin, Bodosi Eszter, Bolgár Dániel, Bősz Gábor, Csizmadia Luca, Czeller Ildikó, Czigány Máté Gábor, Farkas Martin, Filep Gábor, Fonai Dániel, Galzó Ákos Ferenc, Győrfi 946 Mónika, Hoksza Zsolt, Janosov Milán, Jéhn Zoltán, Kaposvári István, Kovács 255 Márton, Kovács 444 Áron, Kovács Attila, Kozma Bálint, Köpenczei Gergő, Kungl Ákos Ferenc, Laczkó Zoltán Balázs, Lájer Márton, Mayer Martin János, Molnár Alexandra, Nagy 111 Miklós, Neumer Tamás, Pácsonyi Imre, Pálovics Péter, Para Attila, Patartics Bálint, Pázmán Koppány, Pető János, Rácz Viktor, Sándor Áron Endre, Schwarcz Gergő, Szabó 928 Attila, Szélig Áron, Szigeti Bertalan György, Szikszai Lőrinc, Takács 737 Gábor, Tamási Mátyás, Varju 105 Tamás, Vuchetich Bálint.
2 points:17 students.
1 point:1 student.
0 point:12 students.
Unfair, not evaluated:1 solutions.

Problems in Physics of KöMaL, May 2010