Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4284. (November 2010)

P. 4284. A man carries a beam on his shoulder. The centre of mass of the beam is not above his shoulder, thus he places his arm onto the beam in order to balance it. Someone states that the force which is exerted on his shoulder is greater than the weight of the beam. Is he right?

(3 pont)

Deadline expired on December 10, 2010.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A nehézségi erő forgatónyomatéka az ember vállára vonatkoztatva nem nulla; az emiatt fellépő forgatónyomatékot az ember karja által kifejtett erőnek kell kiegyensúlyoznia. A vállára ható erő nagyobb (kisebb), mint a súly, ha a tömegközéppont a vállánál hátrább (előrébb) van.


Statistics:

188 students sent a solution.
3 points:134 students.
2 points:14 students.
1 point:10 students.
0 point:25 students.
Unfair, not evaluated:5 solutionss.

Problems in Physics of KöMaL, November 2010