Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4312. (January 2011)

P. 4312. Three open conductor rings, made of thin wire, are placed concentrically on the horizontal tabletop as shown in the figure. The current which flows in the middle ring is varied in time. Find the induced emf in the greatest ring when the induced emf between the ends of the smallest ring is U0.

(6 pont)

Deadline expired on February 10, 2011.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Dimenzióanalízissel belátható, hogy a legkisebb gyűrű középsőre vonatkozó kölcsönös indukciós együtthatója éppen feleakkora, mint a középső gyűrű legnagyobbra vonatkozó kölcsönös indukciós együtthatója. A kölcsönös indukciós tényezők szimmetrikusságát (azt, hogy a legkisebb gyűrűnek a középsőre vonatkozó kölcsönös indukciós tényezője megegyezik a középsőnek a legkisebbre vonatkoztatott kölcsönös indukciós tényezőjével) felhasználva közvetlenül adódik, hogy a legnagyobb gyűrűben \(\displaystyle 2U_0\) feszültség indukálódik.


Statistics:

10 students sent a solution.
6 points:Jéhn Zoltán, Kovács 444 Áron, Szabó 928 Attila.
4 points:1 student.
3 points:4 students.
0 point:1 student.
Unfair, not evaluated:1 solutions.

Problems in Physics of KöMaL, January 2011