Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4313. (January 2011)

P. 4313. Subscribers can reach the text of the problem after signing in. The text will be public from January 13, 2011.]

(4 pont)

Deadline expired on February 10, 2011.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A periódusos rendszerről leolvasható, hogy a rádium rendszáma 88, az ólomé pedig 82. A stabil ólom tömegszáma 206, ez 20-szal kevesebb, mint a rádiumé, tehát 5 alfa-részecskének kell távoznia, ami a mag töltését 10-zel csökkenti.

Mivel azonban a rendszám csak 6-tal csökken, még 4 elektronnak is távoznia kell a magból.


Statistics:

83 students sent a solution.
4 points:55 students.
3 points:6 students.
2 points:8 students.
1 point:4 students.
0 point:6 students.
Unfair, not evaluated:4 solutionss.

Problems in Physics of KöMaL, January 2011