Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4314. (January 2011)

P. 4314. In 1923 György Hevesy determined the age of a piece of rock which contained Uranium. For this he measured the ratio of the atoms of 238U to the atoms of 206Pb in the rock, which was 2:3. How old did he find the rock? The half-life of Uranium is 4.51.109 years.

(4 pont)

Deadline expired on February 10, 2011.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Feltételezve, hogy a kőzetben található ólom teljes egészében az urán bomlásából számazik, a radioaktív bomlási törvényből a kőzet élettartamára a \(\displaystyle t=\frac{\ln 5/2}{\ln 2} T\approx 6,\!0\cdot 10^9\) év eredményt kapjuk. (Figyelembe véve, hogy a Naprendszer kora kb. 4,6 milliárd év, ez egy felső becslés lehet a kőzet élettartamára, valószínűleg valamennyi ólom a keletkezésekor is kerülhetett a kőzetbe.)


Statistics:

85 students sent a solution.
4 points:71 students.
3 points:1 student.
2 points:6 students.
1 point:2 students.
0 point:1 student.
Unfair, not evaluated:4 solutionss.

Problems in Physics of KöMaL, January 2011