Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4316. (February 2011)

P. 4316. Two filament bulbs rated at 6 V; 0.5 A and at 4 V; 0.4 A are to be operated from a 12 V rechargeable battery. The bulbs should be operating at their ratings. Plan a possible circuit using the appropriate resistors. How much energy is lost?

(4 pont)

Deadline expired on March 10, 2011.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Egy lehetőség, hogy a 6 V; 0,5 A-es izzóval egy 12 \(\displaystyle \Omega\)-os, a 4V; 0,4 A-es izzóval pedig egy 20 \(\displaystyle \Omega\)-os ellenállást kapcsolunk sorba, majd ezt a két ágat párhuzamosan az akkumulátorra kapcsoljuk. Ebben az esetben az áramforrás által leadott teljesítmény kb. 57,4%-a veszik kárba az ellenállásokon fejlődő hő formájában.

Egy másik lehetőség: A 4V; 0,4 A-es izzóval egy 40 \(\displaystyle \Omega\)-os ellenállást kapcsolunk párhuzamosan, s velük sorosan a másik izzót és egy 12 \(\displaystyle \Omega\)-os ellenállást. Ekkor a veszteség csupán 23,3%.


Statistics:

102 students sent a solution.
4 points:94 students.
3 points:1 student.
1 point:2 students.
0 point:4 students.
Unfair, not evaluated:1 solutions.

Problems in Physics of KöMaL, February 2011