Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4322. (February 2011)

P. 4322. Subscribers can reach the text of the problem after signing in. The text will be public from February 12, 2011.]

(4 pont)

Deadline expired on March 10, 2011.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Az \(\displaystyle U/d\) térerősségű, homogén elektromos mezőben az elektron úgy mozog, mintha tér nélkül, \(\displaystyle g=UQ/(md)\) nehézségi gyorsulás mellett vízszintesen \(\displaystyle v_0\) sebességgel elhajítottuk volna. Ebből annak feltételére, hogy az elektron ne ütközzön a fegyverzetnek \(\displaystyle d=\frac{L}{v_0}\sqrt{\frac{UQ}{m}}\) lemeztávolság adódik (\(\displaystyle Q/m\) az elektron fajlagos töltése).


Statistics:

79 students sent a solution.
4 points:65 students.
3 points:5 students.
2 points:7 students.
1 point:1 student.
0 point:1 student.

Problems in Physics of KöMaL, February 2011