Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4325. (February 2011)

P. 4325. A three end thoroid, containing an iron core, is connected into a circuit as shown in the figure. What will the current through switch K be right after closing the switch, if the initial current in the circuit was I0? (The ohmic resistance of the coil is negligible with respect to R.)

(6 pont)

Deadline expired on March 10, 2011.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A kapcsoló zárását követő pillanatban a vasmagbeli mágneses fluxus ugyanakkora, mint előtte, hiszen a Faraday-féle indukciótörvény szerint a fluxus időben folytonosan változik. Másrészt, a vasmag miatt nincs szórt mágneses mező, ezért mindkét féltekercsben ugyanakkora feszültség indukálódik. Ezeket felhasználva a huroktörvény alkalmazásával azt kapjuk, hogy a kapcsolón a zárást követő pillanatban \(\displaystyle I=\frac{4}{5}I_0\) erősségű áram fog átfolyni.


Statistics:

9 students sent a solution.
6 points:Béres Bertold, Nagy Lajos, Sárvári Péter.
5 points:Jéhn Zoltán, Szabó 928 Attila.
3 points:2 students.
0 point:2 students.

Problems in Physics of KöMaL, February 2011