Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4336. (March 2011)

P. 4336. An electron of negligible initial speed is accelerated through a potential difference of a million volt. To what final speed will it accelerate, by what factor does its mass increase and what will its de Broglie wavelength be?

(4 pont)

Deadline expired on April 11, 2011.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A tömegnövekedés kb. 3-szoros.

Az elektron de Broglie-hullámhossza: \(\displaystyle 8{,}72\cdot10^{-13}\) m.


Statistics:

68 students sent a solution.
4 points:Antalicz Balázs, Béres Bertold, Bolgár Dániel, Borszuk Adrienn, Csáky Pál, Dénes Benjámin, Filep Gábor, Fülep Andrea , Galgóczi Gábor, Gróf Gábor, Hoffmann Áron, Hoffmann Hanna, Horicsányi Attila, Jéhn Zoltán, Kollarics Sándor, Kovács 255 Márton, Kovács 444 Áron, Laczkó Zoltán Balázs, Nagy 111 Miklós, Nagy Dániel Bálint, Nagy Zsolt, Palotás Julianna, Park Choong Eun, Pataki Bálint Ármin, Pázmán Koppány, Pető János, Simon Sebestyén, Sisák Mária Anna, Szabó 928 Attila, Szélig Áron, Szigeti Bertalan György, Szikszai Lőrinc, Tamási Mátyás, Ürge László, Varga 515 Balázs, Várnai Péter, Vécsey Máté, Vuchetich Bálint, Zsámboki Richárd.
3 points:15 students.
2 points:10 students.
1 point:3 students.
Unfair, not evaluated:1 solutions.

Problems in Physics of KöMaL, March 2011