Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4338. (April 2011)

P. 4338. Determine how the centre of weight (mass) of a trapezium shaped sheet can be constructed.

(4 pont)

Deadline expired on May 10, 2011.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A trapézt az egyik átlója két háromszögre bontja; ezen háromszögek \(\displaystyle S_1\) és \(\displaystyle S_2\) súlypontját megszerkesztjük. Ugyanezt megismételjük a trapéz másik átlójával is, ekkor a háromszögek súlypontja \(\displaystyle S_3\) és \(\displaystyle S_4\) lesz.

A trapézlemez tömegközéppontját az \(\displaystyle S_1S_2\) és az \(\displaystyle S_3S_4\) egyenesek metszéspontja jelöli ki.


Statistics:

87 students sent a solution.
4 points:71 students.
3 points:2 students.
2 points:6 students.
1 point:6 students.
0 point:1 student.
Unfair, not evaluated:1 solutions.

Problems in Physics of KöMaL, April 2011