Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4351. (May 2011)

P. 4351. A rod of length L=35 cm, and of negligible mass is held at an unstable equilibrium on a horizontal frictionless plane. Small balls of mass m=0.2 kg are attached to the ends of the rod. At a certain instant the rod is released. a) What are values of the kinetic energy of the balls when the ball initially at the top hits the ground? b) What are the velocities (both magnitude and direction) of the balls when the angle between the rod and the vertical is 60o?

(5 pont)

Deadline expired on June 10, 2011.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. \(\displaystyle a)\) A becsapódás pillanatában a (kezdetben) alsó golyó mozgási energiája nulla, a másik (kezdetben felső) golyóé pedig 0,69 J.

\(\displaystyle b)\) A kérdéses helyzetben az alsó golyó sebessége és a felső golyó sebességének vízszintes összetevője 0,5 m/s. A felső golyó sebességének nagysága 1,8 m/s, iránya a függőlegessel \(\displaystyle 16,1^\circ\)-os szöget zár be.


Statistics:

55 students sent a solution.
5 points:Antalicz Balázs, Barta Szilveszter Marcell, Béres Bertold, Csóka József, Filep Gábor, Juhász Péter, Koncz Gabriella, Kovács 444 Áron, Maknics András, Nagy Lajos, Nagy Zsolt, Papp Roland, Pázmán Koppány, Sárvári Péter, Szabó 928 Attila, Szélig Áron, Szigeti Bertalan György, Szikszai Lőrinc, Tóth Balázs, Ürge László, Várnai Péter.
4 points:Bingler Arnold, Dávid Péter, Hegyfalvi Csaba, Horváth 721 Klaudia, Maász Máté, Szemes Gábor Bence.
3 points:9 students.
2 points:12 students.
1 point:3 students.
0 point:2 students.
Unfair, not evaluated:2 solutionss.

Problems in Physics of KöMaL, May 2011