Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4363. (September 2011)

P. 4363. A simple heating system (in which there is no pump) can be the following: two tubes connect the boiler in the cellar and the radiator in the room above, allowing the water to flow in a closed path. One of the tubes connect the bottom of the boiler with the bottom of the radiator and the other connects the top of the radiator and the top of the boiler. In which direction and why will the water flow if the water is heated in the boiler?

(3 pont)

Deadline expired on October 10, 2011.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A kazán felső csatlakozásánál a csőben levő víz jobban felmelegszik, mint az alsónál, lecsökken a sűrűsége és ezzel a hidrosztatikai nyomása. A nyomáskülönbség hatására a víz áramlani kezd, ez tovább növeli a hőmérséklet-különbséget és stabilan fenntartja a víz keringését.


Statistics:

121 students sent a solution.
3 points:Antali 917 Zsófia, Antalicz Balázs, Balogh Menyhért, Bedőházi Zsolt, Boross Bence, Csiszár Tamás, Czett Antal, Dálya Gergely, Dinev Georgi, Farkas Tamás, Gábriel Anna, Gályász Szonja, Gaszler Péter, Gnandt Balázs, Haffner Máté, Havasi 0 Márton, Hegyi 555 Anna, Hepke Alajos Miklós, Herczeg Zsolt, Horicsányi Attila, Horváth 279 Ádám, Horváth Dániel, Iglói Gábor, Juhász Péter, Kacz Dániel, Kocsis 11 Vince, Kozák Ádám András, Kucsma Levente István, Majoros Péter, Márton Boldizsár, Mena János Mihály, Mezősi Máté, Molnár 519 István, Pataki Bálint Ármin, Pelle János Fülöp, Pölöskei Péter Zsolt, Qian Lívia, Soós Tamás Sándor, Szabó 928 Attila, Szabó Attila Dániel, Szűcs Benedek, Tóth 744 András, Tulassay Zsolt, Unger 062 Márk.
2 points:37 students.
1 point:26 students.
0 point:11 students.
Unfair, not evaluated:3 solutionss.

Problems in Physics of KöMaL, September 2011