Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4407. (January 2012)

P. 4407. In district heating pipes there are two metal wires embedded in the insulating foam surrounding the pipe. The wires run parallel to the axis of the pipe (see photo on back cover). What is the purpose of these wires, when are they needed?

(4 pont)

Deadline expired on February 10, 2012.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Ha a csővezeték valahol kilyukad, a műanyag hab átnedvesedik és a fémhuzalok között (ismeretlen elektromos ellenállású) átvezetés jön létre. A csővezeték két végénél mérhető \(\displaystyle R_{1}\) és \(\displaystyle R_{2}\) ellenállásból, illetve az egyik végén rövidrezárt vezetékpár másik végnél mért \(\displaystyle R_{0}\) ellenállásából a hibahely távolsága kszámítható:

\(\displaystyle \ell=\frac{R_{0}+R_{1}-R_{2}}{2R_{0}}L,\)

ahol \(\displaystyle L\) a csővezeték teljes hossza.


Statistics:

44 students sent a solution.
4 points:Antal 965 Dániel, Csipor János, Fehér Zsombor, Fülep Andrea , Galgóczi Gábor, Gujás István, Hegyfalvi Csaba, Juhász Péter, Kollarics Sándor, Koncz Gabriella, Nagy Lajos, Papp Roland, Pataki Bálint Ármin, Szép Márton István, Török Dávid, Zahemszky Péter.
3 points:Morvay Bálint, Ürge László.
2 points:18 students.
1 point:6 students.
Unfair, not evaluated:2 solutionss.

Problems in Physics of KöMaL, January 2012