Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4409. (January 2012)

P. 4409. The capacitor of capacitance C=12.5 \muF in an ideal resonant circuit is charged to U1=400 V, and then the circuit is closed. The inductance of the coil is 0.5 H. a) Give the current as a function of time. b) In what time intervals will the energy of the capacitor be maximum?

(4 pont)

Deadline expired on February 10, 2012.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. \(\displaystyle a)\) \(\displaystyle I(t)=2~{\rm A}\cdot \sin(400~{\rm s}^{-1}\,t)\).

\(\displaystyle b)\) Fél periódusidőnként, vagyis 7,8 ms időközönként.


Statistics:

57 students sent a solution.
4 points:Barta Szilveszter Marcell, Bojtár Orsika, Bolgár Dániel, Csóka József, Czigány Máté Gábor, Dinev Georgi, Herczeg Ferenc, Horicsányi Attila, Juhász Péter, Kollarics Sándor, Koncz Gabriella, Kunsági-Máté Sándor, Laczkó Zoltán Balázs, Mázik László, Nagy Lajos, Nagy Zsuzsika, Öreg Zsombor, Pataki Bálint Ármin, Salamon Dániel, Sisák Mária Anna, Szabó 928 Attila, Szigeti Bertalan György, Szilágyi 585 Dezső, Táczi István, Tilk Bence, Ürge László.
3 points:Bingler Arnold, Cseke Zsombor, Dávid Bence, Fülep Andrea , Garami Anna, Horváth Dániel, Iglói Gábor, Kalácska Dániel, Kozák Ádám András, Park Choong Eun, Péterffy Gábor, Sárvári Péter, Seress Dániel, Vajda Balázs.
2 points:6 students.
1 point:3 students.
0 point:5 students.
Unfair, not evaluated:3 solutionss.

Problems in Physics of KöMaL, January 2012