Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4412. (January 2012)

P. 4412. Experiments carried out in cloud chambers make it possible to observe the path of charged particles moving in uniform magnetic field. Is it possible that during a charged particle decays to two other particles the circular paths which touch each other, and which are shown in the figure can be seen in the cloud chamber? (The declaration of the particles are negligible on the examined part of the motion.)

(6 pont)

Deadline expired on February 10, 2012.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Homogén mágneses mezőben mozgó töltött részecske impulzusa a töltésének és pályasugarának szorzatával arányos. (Ez az összefüggés még a relativisztikus mozgásoknál is érvényes.)

A bomlás során az impulzus is és az elektromos töltés is meg kell maradjon. Ezek a feltételek egyszerre nem teljesíthetők, tehát a kérdéses bomlásnyom nem jöhet létre a ködkamrában. (Nehézséget okoz a kiértékelésnél, hogy nem tudjuk, melyik a feltételezett bomló részecske. Emiatt három lehetőséget is meg kell vizsgálnunk.)


Statistics:

22 students sent a solution.
6 points:Papp Roland, Szabó 928 Attila.
5 points:Laczkó Zoltán Balázs, Szigeti Bertalan György.
4 points:2 students.
3 points:6 students.
1 point:2 students.
0 point:8 students.

Problems in Physics of KöMaL, January 2012