Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4419. (February 2012)

P. 4419. A beam of electrons of speed v0 enters into a region of uniform magnetic field of induction B, perpendicularly to the magnetic induction, as shown in the figure. The region of magnetic field has a circular cross section of radius R. Passing the magnetic field, at most what angle do the electrons of the beam deflect with respect to their original path? (Suppose that the magnetic field is weak.)

(5 pont)

Deadline expired on March 12, 2012.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Az eltérülés szöge \(\displaystyle \vartheta<2\,\mathop{\rm arcsin}\nolimits \frac{eRB}{mv_{0}}.\)

Az ,,elég gyenge'' mágneses mező jelentése: \(\displaystyle B<\frac{mv_{0}}{eR};\) ha ez nem teljesül, akkor az elektronok akármilyen nagy szögben eltérülhetnek, akár vissza is fordulhatnak.


Statistics:

46 students sent a solution.
5 points:Barta Szilveszter Marcell, Bolgár Dániel, Cseke Zsombor, Csóka József, Czipó Bence, Dinev Georgi, Fülep Andrea , Garami Anna, Horváth Dániel, Janzer Barnabás, Janzer Olivér, Juhász Péter, Koncz Gabriella, Kovács 444 Áron, Laczkó Zoltán Balázs, Machó Bónis, Mázik László, Öreg Zsombor, Papp Roland, Park Choong Eun, Pataki Bálint Ármin, Pölöskei Péter Zsolt, Sárvári Péter, Seres Imre, Simig Dániel, Szabó 928 Attila, Szélig Áron, Szigeti Bertalan György, Sztilkovics Milán, Tóth Balázs, Ürge László, Vajda Balázs.
4 points:Csáky Pál, Fekete Panna, Filep Gábor, Forman 123 Ferenc, Medek Ákos.
3 points:7 students.
1 point:1 student.
0 point:1 student.

Problems in Physics of KöMaL, February 2012