Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4441. (April 2012)

P. 4441. How much charge flows through the wire AB shown in the figure if the switch is closed and long enough time has elapsed.

(4 pont)

Deadline expired on May 10, 2012.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldásvázlat. \DeltaQ=6.10-5 C.


Statistics:

48 students sent a solution.
4 points:Filep Gábor, Fülep Andrea , Győrfi 946 Mónika, Juhász Péter, Kollarics Sándor, Kulcsár Ildikó, Szigeti Bertalan György, Szilágyi 585 Dezső, Szilágyi András, Váncsa Szilárd.
3 points:Janzer Barnabás, Janzer Olivér, Laczkó Zoltán Balázs, László 002 Dávid, Nagy Lajos, Öreg Zsombor, Papp Roland, Simig Dániel, Szabó 928 Attila, Székely Eszter, Ürge László, Zahemszky Péter.
2 points:4 students.
1 point:19 students.
0 point:3 students.

Problems in Physics of KöMaL, April 2012