Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4446. (May 2012)

P. 4446. A slow neutron collides with a stationary one, such that the angle between the direction of the original motion and the direction of the neutron's motion is \alpha. In which direction does the stationary neutron begin to move after the collision?

(4 pont)

Deadline expired on June 11, 2012.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldásvázlat. Az ütközés után a két neutron egymásra merőlegesen fog mozogni (és a sebességvektoraik, valamint a beérkező neutron sebességvektora egysíkú).


Statistics:

59 students sent a solution.
4 points:Antalicz Balázs, Balogh Tamás, Bingler Arnold, Bolgár Dániel, Buttinger Milán, Csathó Botond, Cseuz Áron, Dávid Bence, Demeter Dániel, Dinev Georgi, Emri Tamás, Epinger Bálint, Fekete Panna, Filep Gábor, Fonyó Viktória, Fülep Andrea , Garami Anna, Havasi 0 Márton, Horicsányi Attila, Horváth 279 Ádám, Horváth János, Huszár Emese, Janzer Barnabás, Janzer Olivér, Juhász Péter, Kollarics Sándor, Laczkó Zoltán Balázs, László 002 Dávid, Lévai 482 Nikolett, Medek Ákos, Nagy Zsuzsika, Öreg Botond, Öreg Zsombor, Pölöskei Péter Zsolt, Sárvári Péter, Seress Dániel, Simig Dániel, Sisák Mária Anna, Szabó 928 Attila, Szász Norbert Csaba, Szép Márton István, Szigeti Bertalan György, Szűcs Dalma, Takács 737 Gábor, Tóth 200 Szabolcs, Trócsányi Péter, Ürge László, Vajda Balázs, Váncsa Szilárd, Virágh Anna.
3 points:2 students.
2 points:6 students.
1 point:1 student.

Problems in Physics of KöMaL, May 2012