Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4463. (September 2012)

P. 4463. Is it true that the energy of any photon of the visible light emitted by an incandescent lamp is greater than the average kinetic energy of an atom of the noble gas which fills the bulb?

Maybe the answer depends on what type of gas is in the bulb?

(4 pont)

Deadline expired on October 10, 2012.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldásvázlat. Látható fényre hf>0,2 aJ. A nemesgáz atomok átlagos mozgási energiája még 3000 K-en is csak 0,06 aJ, az állítás tehát (bármelyik nemesgázra) igaz. 


Statistics:

29 students sent a solution.
4 points:Bingler Arnold, Csibi Levente, Dávid Bence, Demeter Dániel, Dinev Georgi, Filep Gábor, Garai Zoltán, Iglói Gábor, Juhász Péter, Kaprinai Balázs, Kollarics Sándor, Nagy 119 Dóra, Öreg Botond, Pázmán Zalán, Putti Krisztián, Szabó 928 Attila, Szilágyi 585 Dezső, Tanner Martin, Török Dávid, Vajda Balázs, Ványi András.
3 points:Antalicz Balázs, Baglyas Márton, Jenei Márk, Kaszás Bálint, Szirbik Bence, Takács 737 Gábor.
2 points:1 student.
0 point:1 student.

Problems in Physics of KöMaL, September 2012