Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4526. (March 2013)

P. 4526. Which planet covers greater part of the Sun during its transit: the Venus observed from the Earth, or the Earth observed from the Mars? What is the ratio of the two covered parts?

(4 pont)

Deadline expired on April 10, 2013.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldásvázlat. A Marsról nézve a Föld kisebb részét takarja el a Napnak, mint a Földről nézve a Vénusz; az arányuk kb. \(\displaystyle 70\%\).


Statistics:

43 students sent a solution.
4 points:Antalicz Balázs, Balogh Menyhért, Berczi Benjámin, Berta Dénes, Czipó Bence, Demeter Dániel, Dinev Georgi, Farkas Tamás, Fehér Zsombor, Horváth András Levente, Jenei Márk, Juhász Péter, Kaprinai Balázs, Kozár Eszter, Szabó 8314 Pál, Szabó 928 Attila, Szilágyi 585 Dezső, Szilágyi András, Sztilkovics Milán, Tanner Martin, Tóth Bálint.
3 points:Asztalos Bogdán, Csathó Botond, Kacz Dániel, Kertész Soma Marcell, Kovács Levente, Kovács-Deák Máté, Szász Norbert Csaba, Szépfalvi Bálint, Várda Ernák, Varga Blanka, Wiandt Péter.
2 points:5 students.
1 point:2 students.
0 point:4 students.

Problems in Physics of KöMaL, March 2013