Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4542. (May 2013)

P. 4542. Find the equivalent resistance of the resistor system shown in the figure (between the two endpoints) if the resistance of each the resistor is R.

(4 pont)

Deadline expired on June 10, 2013.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldásvázlat. \(\displaystyle \frac{70}{31}R\approx 2{,}26\,R.\)


Statistics:

73 students sent a solution.
4 points:Antalicz Balázs, Ardai István Tamás, Asztalos Bogdán, Balogh Menyhért, Berezvai Orsolya, Berta Dénes, Bingler Arnold, Bősze Zsófia, Buttinger Milán, Büki Máté, Csáky Pál, Csathó Botond, Csernák Tamás, Dávid Bence, Dombai Tamás, Emri Tamás, Farkas Tamás, Fekete Panna, Filep Gábor, Fonyó Viktória, Garai Zoltán, Holczer András, Janzer Barnabás, Juhász Péter, Kacz Dániel, Koch Lilla, Kollarics Sándor, Kozár Eszter, Mezősi Máté, Morvay Bálint, Papp Roland, Reitz Angéla, Sal Kristóf, Sárvári Péter, Seress Dániel, Sisák Mária Anna, Szabó Sándor-Zsolt, Szász Norbert Csaba, Szathmári Balázs, Szilágyi 585 Dezső, Szilágyi András, Sztilkovics Milán, Tatár Dániel, Váli Tamás, Virágh Anna, Wiandt Péter.
3 points:18 students.
2 points:7 students.
1 point:1 student.
0 point:1 student.

Problems in Physics of KöMaL, May 2013