Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4547. (May 2013)

P. 4547. A simple pendulum of length \ell is hanging above the horizontal, grounded metal floor at a height of \ell. Its period is T1=2.00 s. How much charge was added to the bob of mass m=25 gram, if the period of the pendulum decreased to T2=1.96 s?

(4 pont)

Deadline expired on June 10, 2013.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldásvázlat. \(\displaystyle Q=2{,}1~\mu\)C.


Statistics:

50 students sent a solution.
4 points:Antalicz Balázs, Asztalos Bogdán, Balogh Menyhért, Bingler Arnold, Büki Máté, Csáky Pál, Csathó Botond, Dávid Bence, Farkas Tamás, Fehér Zsombor, Fekete Panna, Filep Gábor, Holczer András, Horváth András Levente, Janzer Barnabás, Kollarics Sándor, Kovács 444 Áron, Krokos Ádám László, Medek Ákos, Morvay Bálint, Nagy Zsolt, Olosz Balázs, Pázmán Zalán, Reitz Angéla, Sal Kristóf, Sárvári Péter, Seress Dániel, Szabó 8314 Pál, Szabó 928 Attila, Szirbik Bence.
3 points:Buttinger Milán, Dinev Georgi, Mezősi Máté, Pristyák Levente, Sisák Mária Anna, Szabó Sándor-Zsolt, Sztilkovics Milán, Virágh Anna.
2 points:10 students.
1 point:2 students.

Problems in Physics of KöMaL, May 2013