Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4549. (May 2013)

P. 4549. A thyristor is an electrical element made of semiconductor, and can be used in many different ways. Its current-voltage characteristics is quite strange. (See figure 1.)

The thyristor is connected as shown in figure 2, and the voltage U0 is slowly increased from zero to Umax , and then it is slowly decreased back to zero.

Graph the current as a function of the voltage U0, if

a) R=2\frac{U_1}{I_1} and U_{\max}=7\,U_1,

b) R=20\frac{U_1}{I_1} and U_{\max}=30\,U_1.

(5 pont)

Deadline expired on June 10, 2013.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldásvázlat.

A tirisztor \(\displaystyle U(I)\) nemlineáris karakterisztikájának és az \(\displaystyle U(I)=U_0-IR\) egyenesnek (ún. munkaegyenesnek) a metszéspontja adja meg a keresett \(\displaystyle I(U_0)\) kapcsolatot. (Több metszéspont esetén a meredekségek nagysága választja ki a stabil állapotot.)


Statistics:

12 students sent a solution.
5 points:Asztalos Bogdán, Olosz Balázs, Papp Roland.
4 points:Beregi Ábel, Szilágyi András.
3 points:3 students.
2 points:2 students.
0 point:2 students.

Problems in Physics of KöMaL, May 2013