Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4571. (October 2013)

P. 4571. The height of the slope shown in the figure is 30 cm, and its base is 40 cm. A solid cylinder of uniform density, which has the same mass as the slope, rolls down along the slope without slipping. What is the least value of the coefficient of friction between the inclined plane and the horizontal ground if the slope does not slip?

(6 pont)

Deadline expired on November 11, 2013.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldásvázlat. \(\displaystyle \mu_0\ge \frac{2}{11}.\)


Statistics:

100 students sent a solution.
6 points:Antalicz Balázs, Asztalos Bogdán, Balogh Menyhért, Bartók Imre, Bereczki Zoltán, Berta Dénes, Blum Balázs, Bősze Zsófia, Bugár 123 Dávid, Büki Máté, Csathó Botond, Csibi Levente, Dinev Georgi, Essig-Kacsó Attila, Fehér Zsombor, Fekete Panna, Forrai Botond, Géczi Péter Attila, Holczer András, Horicsányi Attila, Horváth András Levente, Jakovác Kristóf, Janzer Barnabás, Juhász Péter, Kacz Dániel, Kaposvári Péter, Lőrincz Zoltán, Mándoki László, Nagy Zsolt, Németh 017 András, Olosz Balázs, Öreg Botond, Pázmán Zalán, Sáfrán Péter, Sági Olivér, Sal Kristóf, Sárvári Péter, Seress Dániel, Szász Norbert Csaba, Szathmári Balázs, Széles Katalin, Tamás Csongor, Tatár Dániel, Trócsányi Péter, Varju Ákos, Verasztó Ádám, Wiandt Péter, Zsiros Ádám.
5 points:3 students.
4 points:1 student.
2 points:8 students.
1 point:12 students.
0 point:28 students.

Problems in Physics of KöMaL, October 2013