Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4575. (November 2013)

P. 4575. According to Julie some space probes are accelerated by the so called swing-by (or gravitational slingshot) effect, and to use the gravity assistance the space probe just has to pass a planet appropriately. According to Joe the space probe accelerates only when it approaches the planet and it slows down to its original speed while it moves away from the planet, because in the gravitational field of the planet the potential energy depends on only the distance measured from the centre of mass of the planet. So the effect only increases the average speed of the probe, but this is also advantageous. Who is right?

(4 pont)

Deadline expired on December 10, 2013.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldásvázlat. Juliskának igaza van, a szonda sebessége (és ezzel a teljes mechanikai energiája) a Nap vonatkoztatási rendszerében megváltozhat. Az energiamegmaradás csak a teljes rendszerre (Nap+bolygó+szonda) érvényes. Jani érvelése csak a bolygó vonatkoztatási rendszerében állja meg a helyét, de az a szonda (Naphoz viszonyított) mozgása szempontjából ,,nem szerencsés'' választás.


Statistics:

50 students sent a solution.
4 points:Asztalos Bogdán, Béda Ármin, Berta Dénes, Csenger Géza, Di Giovanni Márk, Eper Miklós, Fekete Panna, Juhász 326 Dániel, Juhász Péter, Landon Chow, Rózsa Tibor, Várda Ernák.
3 points:Antalicz Balázs, Berezvai Orsolya, Blum Balázs, Dinev Georgi, Dombai Tamás, Kontra Bence, Kovács Péter Tamás, Morvay Bálint, Németh Gergely, Sáfrán Péter, Szász Norbert Csaba.
2 points:14 students.
1 point:9 students.
0 point:3 students.
Unfair, not evaluated:1 solutions.

Problems in Physics of KöMaL, November 2013