Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4597. (January 2014)

P. 4597. There is a cylinder in horizontal, wedge shaped, right angled trough as shown in the figure. The cylinder is carefully pulled with an increasing horizontal force by means of a piece of thread wound around it. What happens if the coefficient of friction is

a) \mu=0.5;

b) \mu=0.3?

(5 pont)

Deadline expired on February 10, 2014.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldásvázlat. a) Ha \mu> \sqrt{2}-1=0{,}41, akkor a henger ,,kimászik'' a vályúból;

b) ellenkező esetben a vályú alján csúszva forog.


Statistics:

42 students sent a solution.
5 points:Asztalos Bogdán, Balogh Menyhért, Bereczki Zoltán, Blum Balázs, Bugár 123 Dávid, Büki Máté, Farkas Tamás, Fehér Zsombor, Forrai Botond, Holczer András, Horicsányi Attila, Hornyák Szabolcs, Iván Balázs, Janzer Barnabás, Juhász Péter, Kaposvári Péter, Kormányos Hanna Rebeka, Marosvári Kristóf, Németh Flóra Boróka, Sági Olivér, Sal Kristóf, Sárvári Péter, Szilágyi András, Szilágyi Kristóf, Tatár Dániel, Verasztó Ádám, Virágh Anna.
3 points:6 students.
2 points:3 students.
1 point:6 students.

Problems in Physics of KöMaL, January 2014